Velkommen til Foreningernes Hus!

foreningerneshus
Huset med de mange glade smil!

Foreningsaktiviteter, undervisning, kulturarrangementer og andre tilbud til beboere og gæster i Gellerup og Toveshøj finder du i Foreningernes Hus. Huset er et sted med liv og hjertepuls fra morgen til aften. Og Huset er en del af Brabrand boligforening.
Mange beboere har sin gang i huset, og med sine åbne arrangementer er huset et centralt sted for områdets beboere og gæster. Foreningernes Hus danner ramme om aktiviteter for områdets mange frivillige foreninger. Over 50 foreninger bruger i dag huset. 31 af dem har kontor i huset, hvor de også råder over lokaler til deres mange aktiviteter. I Foreningernes Hus ønsker vi at give plads til undervisning – det kan være de frivillige foreninger, der tilbyder deres medlemmer og familier undervisning, men det kan også være oplysningsforbund og andre, som tilbyder en bred vifte af undervisning til beboerne i lokalområdet.
Foreningernes Hus er et multikulturelt hus og et hus for alle. Det betyder, at Foreningernes Hus er et sted, hvor alle skal føle sig velkomne uafhængigt af køn, kultur, etnicitet, religion m.m. Man stiller krav til brugerne af huset, at man viser respekt for de øvrige brugere af huset, og man håber på, at der hele tid opstå relationer og venskaber på tværs af de grupper, der benytter huset.